Aggrator – åpnet nye lokaler!

Aggrator flyttet nylig til Ås sentrum i nye lokaler som vi deler med Ard Innovasjon, NMBU og Ås kommune. Her skal vi sammen utvikle et senter for innovasjon og næringsutvikling med utgangspunkt i de mulighetene som finnes på Campus Ås. Innovasjonssenteret skal etterhvert også huse inkubatorselskaper og studententreprenørskapsaktiviteter. Aggrators daglige leder Bjarne Tvete sier at […]

Save the date! Aggrator DEMO DAG for gründere, innovatører og investorer!

I Aggrator jobber vi med selskaper som utvikler løsninger for en renere, bedre verden. Vi inviterer til demo dag den 9. mars kl. 13:00 til 16:00 i våre nye lokaler, tre minutter fra Ås stasjon. 9 selskaper, startups og scaleups innen agritech, foodtech og miljøteknologi, vil presentere sine spennende produkter og tjenester. De fleste av […]

Kronprinsen og landbruksminister hos Kilter

Torsdag 2.februar tok Kronprins Håkon og landbruks- og matminister Sandra Borch turen til Kilter på Langhus for å lære om den spennende agritech næringen som nå vokser frem i Norge. AgriFoodTech Norway satsingen, som Klosser Innovasjon på Hamar, TLab i Steinkjer og Aggrator er blant initiativtakerne til, hadde utformet programmet med fokus på innovasjon og […]

Nye mentorer i Aggrator!

Aggrator ønsker velkommen Anders Rygh og Per Herseth som mentorer. Anders Rygh med hovedfokus på skalering, bærekraft og digital transformasjon. Anders er partner ved TPX Impact Norway, og har hatt tidligere stillinger som Administrerende Direktør ved Sporveien T-banen og som styremedlem ved Sporveien Trikken. Per Herseth har en bakgrunn som siviløkonom/MBA med solid erfaring fra ulike […]

Kurs om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 01. juli 2022. Et sentralt krav er at virksomhetene skal foreta aktsomhetsvurderinger og gjøre tiltak på forhold som vurderingene har avdekket. Loven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser. Det vil også være anledning for allmennheten å be om informasjon om en konkret vare eller tjeneste […]

Aggrator med SIVAs nasjonale inkubasjonsprogram

Aggrator har med stor glede mottatt nyheten at vi som en av 35 inkubatorer blir del av SIVAs nasjonale inkubasjonsprogram fra 2023 til 2032. Aggrator er en spesialistinkubator tilknyttet miljøet rundt NMBU, hvor våre satsningsområder er agritech, foodtech, fiskeoppdrett og miljøteknologi. Aggrator inkubatorselskaper økte i 2021 verdi fra 500 til 800 millioner. Som del av […]

Biotown – Landslaget for AgriFoodTech

Aggrator koste seg på Biotown konferansen denne uken! Formålet med konferansen var å vise frem spennende AgriFoodTech i Norge. Der satsningen AgriFoodTech Landslaget ved innovasjonsselskapene Aggrator, Klosser, T:Lab, Mære Landbrukskole og NCE Heidner Biocluster skal sammen jobbe for hjelpe lovende og ambisiøse AgriFoodTech selskaper opp og ut i verden. Vi hadde gleden av at 4 av […]

Frokostmøte 16. nov. – Det er gull i grønne skoger: Digitalisering i skogbruket

Hvordan jobbes det med digitalisering i skognæringen? Det kan du høre mer om på frokostmøtet 16. november. Her vil SmartForest, et senter for forsknigsdrevet innovasjon, fortelle om sin forskning, innovasjoner og erfaringer. En av løsningene som er utviklet er ForestSens, en plattform for innsamling, foredling og tilgjengeliggjøring av data.  SmartForest teknologi brukes også til å […]

AgriFoodTech Norway – meld deg på!

Verden trenger mer mat produsert på en bærekraftig måte. Norske bedrifter kan sitte på deler av løsningen gjennom egenutviklet og unik teknologi for økt og bærekraftig matproduksjonen. 9. november 2022 (13-16) arrangerer Aggrator, Klosser Innovasjon, Mære Landbruksskole, T-lab og NCE Heidner Biocluster konferansen AgriFoodTech Norway hvor noen av de mest spennende selskapene i Norge presenterer sine […]