Aggrators misjon er å skape verdi i selskaper som utvikler løsninger for en renere, bedre verden.

For deg som leder et oppstarts- eller etablert selskap tilbyr Aggrator egne StartUp, SpinOff og ScaleUp programmer for raskest mulig lansering/skalering av nye produkter/tjenester.

Aggrator er del av SIVA’s nasjonale inkubatorprogram, og forskings/innovasjonsmiljøet på Campus Ås sammen med NMBU, NIBIO, NOFIMA og Veterinærinstituttet. Våre fokusområder er: 

  • Skog- og landbruksteknologi 
  • Oppdrett
  • Næringsmidler 
  • Miljøteknologi

Nøkkeltall

Totalverdi på selskapene i Aggrators vekstmiljø økte med 42% i 2022 

Selskapene hentet inn over 400 MNOK i private investeringer de siste 3 årene:

Aggrator tjenestepartnere

Våre tjenestrepartnere tilbyr spesialtilpassede, rabatterte tjenester til selskaper i Aggrators programmer og er del av Aggrators vekstmiljø.

Suksesshistorier

Aggrator suksesshistorier med samlet verdi 1.5 milliard

Humanoide roboter
Aggrator Alumini
Etablert: 2014
Verdi: 597m

Autonome landbruksroboter
Aggrator Alumini
Etablert: 2016
Verdi (antatt):  400m+

Klimavennlig gjødsel
Aggrator Inkubatorselskap
Etablert: 2010
Verdi: 335m

Jordbearbeiding med damp
Aggrator Alumini
Etablert: 2016
Verdi: 170m

Samarbeidspartnere