Aggrators misjon er å skape verdi i selskaper som utvikler løsninger for en renere, bedre verden. For at ditt selskap skal utvikle seg raskest mulig, benytter vi lean prinsipper og fokuserer på å gjøre de viktigste avklaringene først.  

Aggrator er del av SIVA’s nasjonale inkubatorprogram, og forskings/innovasjonsmiljøet på Campus Ås sammen med NMBU, NIBIO, NOFIMA og Veterinærinstituttet. Våre fokusområder er: 

 • Skog- og landbruksteknologi 
 • Oppdrett
 • Næringsmidler 
 • Miljøteknologi

Partnerne i Aggrator har erfaring fra etablerte bedrifter, og har selv bygget gründerselskaper og hentet inn kapital. Vi jobber tett med et nettverk av over 30 mentorer med bred kompetanse og nettverk.

For startups

Aggrator StartUp er vårt program for selskaper frem til de har:

 • Product/market fit
 • Stabil drift
 • Positiv kontantstrøm  

Aggrator StartUp selskap blir veiledet gjennom en prosess som ivaretar gründerteamet og øker sjansen for å lykkes:

 • Skreddersydd utviklingsplan
 • Vurdering av potensial for investering av vårt eget fond, Aggrator Invest 1. 
 • En av våre partnere som kontaktperson 
 • Dedikert veiledning av én av våre mentorer med kompetanse og nettverk tilpasset fasen selskapet er i. 
 • Tilgang til våre Preferred Service Partners. Disse selskapene tilbyr til fordelaktige betingelser de vanligste tjenestene oppstartsselskap har behov for: Juridisk, regnskap, programmering, patenter, varemerkebygging (branding), industriell design og rekruttering etc.. 
 • Aggrator samlinger med faglig påfyll, mingling for utprøving av ideer, erfaringsutveksling og utvidelse av nettverket. Årets program finnes her. 
 • Promotering av din bedrift gjennom våre markedsføringskanaler

For scaleups

Aggrator ScaleUp program er for selskaper som har verifisert et betydelig markedsbehov og attraktivitet for investorer.

Aggrator ScaleUp program inkluderer (i tillegg til aktiviteter i Aggrator StartUp): 

 • En skreddersydd milepælsplan for utvikling av selskapet frem til Series-A finansiering (typisk 20-100 mill)
 • Investeringsvurdering av Aggrators eget fond, Aggrator Invest 1, etter fullføring av hver fase i milepælsplanen
 • Hyppig oppfølging ihht milepælsplan. 
 • To eller flere mentorer med spesialkompetanse på hovedaktivitetene/leveransene i hver fase.
 • Mulighet for bistand fra dedikerte innsatsgrupper til å løse akutte problemstillinger

Investeringsvurdering av Aggrators eget fond, Aggrator Invest 1

For etablerte selskaper/spin-offs

Aggrator SpinOff program er for innovasjonsprosjekter og datterselskap (spin-offs) med stort potensial i etablerte bedrifter.

Aggrator SpinOff bygger på aktiviteter som skal sikre win-win mellom det eksisterende selskapet, innovasjonsprosjekt teamet og spin-off selskapet:

 • Skreddersydd utviklingsplan og tett oppfølging 
 • Kvalifisering av “strategic fit” 
 • Identifisering av muligheter- og risiko for eksisterende organisasjon
 • Implementering av en klar intern posisjonerings- og kommunikasjonsstrategi
 • Utvikling av plan for koordinering av prosjekt insentiver mellom spin-off og eksisterende organisasjon 
 • Exit- eller integrasjonsstrategi