Tag Innovasjon Norge

Innovasjon Norge med tilskudd for innovasjonsprosjekter

Innovasjon Norge har fått økte rammer til tilskudd for oppstartsbedrifter i vekst, og lanserer et ekstraordinært innovasjonstilskudd for 2021. Les mer om tilskuddet og søknadsprosessen på innovasjonnorge.no For mer informasjon om hvordan denne ordningen kan benyttes av Aggrators inkubatorselskaper ta kontakt…