Category Team

Ny mentor i Aggrator

Bjørn Olav Bakka er ny mentor i Aggrator. Hans hovedkompetanse er design, produksjon, oppskalering og kommersialisering av maskinvare, IoT, robotics, autonome systemer og ren energy. Bjørn Olav kan i tillegg støtte selskapene i Aggrator med et imponerende nettverk etter flere nøkkelposisjoner…

Vi ønsker Stein Bjørnstad velkommen

Stein Bjørnstad begynte som Partner, Corporate Business Development, foreløpig en dag i uken. Han vil jobbe sammen med resten av Aggrator teamet, men også ha et spesielt ansvar for å bygge relasjoner og få til samarbeid med etablerte miljøer i…