Category Team

Vi ønsker Stein Bjørnstad velkommen

Stein Bjørnstad begynte som Partner, Corporate Business Development, foreløpig en dag i uken. Han vil jobbe sammen med resten av Aggrator teamet, men også ha et spesielt ansvar for å bygge relasjoner og få til samarbeid med etablerte miljøer i…