Category Services

Gjennomførte inkubatorsamlinger i 2020

Året er nesten omme, og Aggrator ønsker å takke alle våre partnere som har bidratt til tjenestetilbudet i 2020. Som del av utviklingen av inkubatoren har vi opprettet et mentorprogram og inngått avtaler med syv tjenestepartnere. Dette har styrket tilbudet…

Aggrator webinar: Scaling and production

Our May 28. webinar focused on knowledge transfer and insight on effectively taking a product to market. Jørgen Solstad, Creative Director Business Design at Aggrator preferred service partner EGGS Design shared his experiences with scaling a product from prototype to…