Category Agritech & Forest

Introducing Forestify

We are exited to welcome Forestify into Aggrator. Implementing blockchain technology and satellite data, Forestify aims to monitor forests and soil erosion to help reforestation initiatives around the globe. Through community efforts based on this data, they aim to contribute…

N2 Applied secures 74,4MNOK in capital

Rasmussengruppen, milliardær Kjetil Holta og Norgesgruppen har alle falt for Grete Sønstebys «supermøkk» N2 Applied as Etablert i 2010 og eies av gründerne Grete Sønsteby og Rune Ingels, Rasmussengruppen, Johansson-familien, Kjetil Holta og Frode Strand-Nielsen. Har 22 ansatte og utvikler…