Category News

Aggrator lanserer nyhetsbrev

Med spennende fremgang i våre inkubatorselskaper samt videre utvikling av Aggrators tilbud og tjenester oppretter vi nå et månedlig nyhetsbrev for å holde dere oppdatert på hva som skjer i vårt nettverk. Gjensidig interesse og samarbeid er en viktig del…

Rekordresultat for Aggrator i 2020

I forbindelse med årets første inkubatorsamling presenterte daglig leder Bjarne Tvete resultater fra 2020 og den årlige rapporteringen til SIVA. I tillegg til å ha nådd vekstmål på 30 selskaper i desember kunne inkubatoren rapportere totalt 126 MNOK i ny egenkapital hos Aggrators selskaper –…

Plaato med ny CEO Magnus Valmot omtalt i Shifter

Aggrators inkubatorbedrift Plaato, som tilbyr IoT-løsninger for bygging av øl, har fått med Magnus Valmot fra Ardoq som ny CEO. Plaato sine IoT-løsninger gir økt kontroll over bryggeprosessen og videreutvikles nå for det profesjonelle markedet. Les mer i Shifter her.…

76 mill. til inkubatorer i foreslått statsbudsjett

Nå som koronapandemien nærmer seg ett år med belastning på samfunnet merkes spesielt påvirkningen den har hatt på små bedrifter og næringsliv i oppstartsfase. I Finansdepartementets proposjon 79S foreslås det nå en bevilgningsøkning på 76 mill. kroner til SIVAs næringshage-…

Air Toolbox mottar midler fra Næringsfondet

Aggrators porteføljeselskap Air Toolbox har mottatt midler fra Næringsfondet. Midlene skal brukes til intern kompetanseheving i utvikling av en digital løsning for inspeksjon av kraftledninger og befaringsdokumentasjon. Markedslansering og testing av dette produktet i samarbeid med pilotkunder danner videre grunnlaget…

Aggrators portefølje når 30 selskaper

Aggrator utviklet høsten 2019 en ny strategi, rettet mot selskaper som arbeider for en renere, bedre verden. I forbindelse med dette ble det også satt et ambisiøst mål om å doble antallet porteføljeselskaper i 2020. Vi kan med glede meddele…

Gjennomførte inkubatorsamlinger i 2020

Året er nesten omme, og Aggrator ønsker å takke alle våre partnere som har bidratt til tjenestetilbudet i 2020. Som del av utviklingen av inkubatoren har vi opprettet et mentorprogram og inngått avtaler med syv tjenestepartnere. Dette har styrket tilbudet…

Innovasjon og fremtidens næringsliv fra A til Å

Soroosh Maghsoudi, mentor i Aggrator og medlem i styringsgruppen “Kultur og ledelse” ved Den Norske Dataforeningen, organiserer en spennende konferanse som vi i Aggrator anbefaler for alle våre porteføljeselskaper og ellers i vårt økosystem: Innovasjon og fremtidens næringsliv  Les mer om arrangementet…

Aggrator Community Coffee

I lys av koronasituasjonen har Aggrator satt i gang med digitale kaffepauser for å bidra til både faglig utveksling og til å bli bedre kjent med hverandre. Ettersom årets inkubatorsamlinger for det meste har foregått digitalt, ser vi behovet for…