Category News

Aggrator rangert i toppnivå på drift

Som følge av en betydelig snuoperasjon gjennom 2020 har Aggrator oppnådd en sterkt forbedret driftscore fra analyseportalen Purehelp. Fra middels svak score på 32 i 2019 rangeres Aggrator nå til 86 av 100, og er nå blant de best rangerte SIVA-inkubatorene i landet…

Oslo Kommune med kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Oslo Kommune har opprettet en kompensasjonsordning på totalt 170 millioner kroner som skal fordeles til Oslo-registrerte bedrifter som faller utenfor generelle statlige kompensasjonsordninger. Søknadsfrist er mandag 16. august, les mer om søknadskriterier, prosess og kontaktinformasjon på oslo.kommune.no

Heldigitale kurs ved NMBU

NMBU har fått tilskudd til å åpne en rekke gratis, heldigitale kurs høsten 2021. Tilbudene skal primært gi et tilbud til nyutdannete, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte, men er åpne for andre interesserte dersom det er plass. Kursene…

God sommer fra Aggrator!

Vi ønsker en god sommer til alle våre selskaper og partnere. Aggrator har fortsatt vekst og utvikling av våre tjenester og nettverk, les mer om våre nye inkubatorselskaper og deres løsninger for en renere, bedre verden: AbChar, Accel Growth og…

Intervju med påtroppende NMBU-rektor Curt Rice

Aggrator har intervjuet påtroppende NMBU-rektor Curt Rice, som kommer fra rektorstilling på OsloMet. Vi fikk høre hans motivasjon og ambisjoner for stillingen på NMBU, og erfaringer fra OsloMet med utvikling av økosystem for innovasjonsarbeid. Videre diskuterte vi rollen til dette…

Aggrator intervjuer Curt Rice

Aggrator har intervjuet påtroppende NMBU-rektor Curt Rice og diskutert erfaringer med innovasjonsarbeid på OsloMet, tanker om studentdrevet innovasjon, og hvordan økosystemet for innovasjon på campus bør samkjøres i alle deler av universitetets studieretninger. Les hele saken her eller se hele…