Category News

Fulltegnet Innovasjonsdag ved NMBU!

Aggrator er årets initiativtaker bak Innovasjonsdagen 30. november ved NMBU, i tett samarbeid med NMBU, ARD og EIK. Vi har satt opp et spennende program og innsatsen har åpenbart båret frukter: Vi har gleden av å kunngjøre at innovasjonsdagen er…

Kilter etablerer produksjon på Langhus

Kilter utvikler landbruksroboten AX-1, som identifiserer og sprøyter nøyaktig mengde ugressmiddel direkte på uønskede planter. Å bygge en robot er et prosjekt – å bygge hundre roboter er produksjon og krever spesialisert produksjonskompetanse. Kilter har frem til nå produsert fem prototyper…

Aggrator inkubatorselskap N2 Applied henter 83 millioner

N2 Applied har i en ny emisjonsrunde hentet 83 MNOK fra eksisterende investorer. Investeringsrunden skal bidra til internasjonal kommersialisering av N2s løsning for behandling av husdyrgjødsel. N2 Applied-prosessen resulterer i nitrogenberiket gjødsel som sluttprodukt, binder metan og ammoniakk og reduserer avrenning som videre…