Category News

Aggrator lanserer nyhetsbrev

Med spennende fremgang i våre inkubatorselskaper samt videre utvikling av Aggrators tilbud og tjenester oppretter vi nå et månedlig nyhetsbrev for å holde dere oppdatert på hva som skjer i vårt nettverk. Gjensidig interesse og samarbeid er en viktig del…

Rekordresultat for Aggrator i 2020

I forbindelse med årets første inkubatorsamling presenterte daglig leder Bjarne Tvete resultater fra 2020 og den årlige rapporteringen til SIVA. I tillegg til å ha nådd vekstmål på 30 selskaper i desember kunne inkubatoren rapportere totalt 126 MNOK i ny egenkapital hos Aggrators selskaper –…

Inkubatorsamling – Versabatt verdivurdert fem ganger høyere enn antatt

18. februar inviterte Aggrator til årets første inkubatorsamling, med temaet verdivurdering av inkubatorselskapet Versabatt. Versabatt utvikler modulære batteriløsninger for bruksområder som maritime løsninger, offgrid, landbruk og robotikk. Pilotprosjekter og samarbeidsavtaler for implementering av batterisystemene er allerede i gang, og skalering…

76 mill. til inkubatorer i foreslått statsbudsjett

Nå som koronapandemien nærmer seg ett år med belastning på samfunnet merkes spesielt påvirkningen den har hatt på små bedrifter og næringsliv i oppstartsfase. I Finansdepartementets proposjon 79S foreslås det nå en bevilgningsøkning på 76 mill. kroner til SIVAs næringshage-…

Air Toolbox mottar midler fra Næringsfondet

Aggrators porteføljeselskap Air Toolbox har mottatt midler fra Næringsfondet. Midlene skal brukes til intern kompetanseheving i utvikling av en digital løsning for inspeksjon av kraftledninger og befaringsdokumentasjon. Markedslansering og testing av dette produktet i samarbeid med pilotkunder danner videre grunnlaget…