Category Incubator Companies

Inkubatorsamling – Versabatt verdivurdert fem ganger høyere enn antatt

18. februar inviterte Aggrator til årets første inkubatorsamling, med temaet verdivurdering av inkubatorselskapet Versabatt. Versabatt utvikler modulære batteriløsninger for bruksområder som maritime løsninger, offgrid, landbruk og robotikk. Pilotprosjekter og samarbeidsavtaler for implementering av batterisystemene er allerede i gang, og skalering…

Air Toolbox mottar midler fra Næringsfondet

Aggrators porteføljeselskap Air Toolbox har mottatt midler fra Næringsfondet. Midlene skal brukes til intern kompetanseheving i utvikling av en digital løsning for inspeksjon av kraftledninger og befaringsdokumentasjon. Markedslansering og testing av dette produktet i samarbeid med pilotkunder danner videre grunnlaget…