Category Company News

Aggrators portefølje når 30 selskaper

Aggrator utviklet høsten 2019 en ny strategi, rettet mot selskaper som arbeider for en renere, bedre verden. I forbindelse med dette ble det også satt et ambisiøst mål om å doble antallet porteføljeselskaper i 2020. Vi kan med glede meddele…