Category Company News

Kilter etablerer produksjon på Langhus

Kilter utvikler landbruksroboten AX-1, som identifiserer og sprøyter nøyaktig mengde ugressmiddel direkte på uønskede planter. Å bygge en robot er et prosjekt – å bygge hundre roboter er produksjon og krever spesialisert produksjonskompetanse. Kilter har frem til nå produsert fem prototyper…

Aggrator inkubatorselskap N2 Applied henter 83 millioner

N2 Applied har i en ny emisjonsrunde hentet 83 MNOK fra eksisterende investorer. Investeringsrunden skal bidra til internasjonal kommersialisering av N2s løsning for behandling av husdyrgjødsel. N2 Applied-prosessen resulterer i nitrogenberiket gjødsel som sluttprodukt, binder metan og ammoniakk og reduserer avrenning som videre…