Aggrator verdiskapningsseminar på Myhrene Gård i Lier

Aggrator inviterer til seminar den 20 juni.

Kom å se hvordan en av Norges mest innovative bønder, sivilingeniør Simen Myhrene, anvender topp moderne teknologi for å optimalisere den 400 tonn årlige jordbærproduksjonen på gården.

Presisjonsjordbruk og bruk av egenutviklede teknologier innen plantevern er nøkkelen. Kunstig intelligens, robotikk og sensorikk bidrar til å redusere bruk av sprøytemidler med 90%, halvere bruk av vann- og gjødsel, samtidig som vekstsesongen dobles. Vi snakker om en teknologi drevet revolusjon innen bærekraftig jordbærproduksjon – skånsomt for miljøet, bedre for forbrukeren og lønnsomt for bonden.

Aggrator legger opp til et seminar der det blir presentasjoner og omvisninger, samt muligheter for å treffe selskaper i Aggrators vekstmiljø.

Hold av ettermiddagen mandag 20 juni, videre oppdatering med konkret tidspunkt, program og påmelding kommer senere. 

Aggrator Alumni Mycela har lukket sin første emisjonsrunde

Mycela har nylig lukket sin første emisjonsrunde og fått fire fantastiske og likesinnede investorer med på laget som bla. Bakken & Bæck og Æra Strategic Innovation.

“Vi satser nå mot å vokse og på sikt oppskalere produksjon!”

Litt mer om Mycela: 

Mycela er et biodesignstudio stiftet i 2020 av Renée Jung og Maria Aaslund med lokaler på Tøyen i Oslo. Mycela utvikler og produserer nye materialer og produkter som ikke går på bekostning av mennesker eller natur. Dette gjøres ved å kombinere mycelium (soppens rotsystem) og organisk avfall som vanligvis går til forbrenning. Mycelium er i stand å transformere og binde bla. treavfall, cellulose og fiber til et helt nytt, bærekraftig materiale gjennom en naturlig vekstprosess. Myceliummateriale har en rekke unike egenskaper. Den er naturlig isolerende (temperatur og lyd), sterk, lettvektig, brannsikker, giftfri, vannavstøtende og holdbar. 

 
Mycela jobber tett med interiørarkitekter og designere med å utvikle nye og bærekraftige løsninger og produkter. Mycela arbeider også med kunnskapsformidling om bioteknologien og sopp gjennom foredrag og workshops. En kolleksjon med myceliumprodukter vil lanseres i løpet av våren med mer info på instagram @mycela.no / mycela.no.

Mycela med investorer.

IOTnite ny Aggrator Preferred Service Partner

Aggrator, med sitt Campus Ås vekstmiljø for selskaper som utvikler løsninger for en renere bedre verden har idag inngått en preferred service partner avtale med iotnite, den globale innkjøpsplattformen for IoT produkter og tjenester.

Avtalen vil gjøre det enklere for virksomheter i hele verden å finne, treffe og inngå partnerskap med selskaper i Aggrators vekstmiljø. Avtalen øker mulighen for at selskaper i Aggrator sitt vekstmiljø finner internasjonale partnere som kan bidra til internasjonaliering og en radikal skalering deres kommersielle virksomhet.

Selskaper i Aggrators vekstmiljø kan også bruke iotnite plattformen til å finne internasjonale samarbeidspartnere og rådgivere som kan være avgjørende for deres utvikling. Aggrator vil selv tilby rådgivningstjenester innen gründervirksomhet, vekst og skalering på iotnite plattformen.

«Bruk av IoT/sensorteknologi vil være avgjørende for lansering av nye, mer miljøvennlige produkter innenfor våre fokusområder: Agritech/skog, mijøteknologi, oppdrett og matvareteknologi. Avtalen med iotnite vil gi selskapene i Aggrator sitt vekstmiljø muligheten til komme raskere på et internasjonalt marked med bedre løsninger»

Bjarne Tvete

CEO

Aggrator Inkubator Ås AS

«iotnite.com er opptatt å ha de ledende virksomhetene innenfor samtlige bransjer for IoT og digitalisering.

Med Aggrator som partner ivaretar vi høy kvalitet, basert på behov der etterspørsel for leverandører globalt er meget stor. 

Vi er glade for å lande denne avtalen med Aggrator, slik at vi sammen kan gjøre digitaliseringen ved bruk av ny teknologi mer tilgjengelig for virksomheter lokalt og globalt”

Pontus Aurdal

CEO

IOTNITE

Om Aggrator

Aggrator Inkubator Ås AS (Aggrator) har som misjon å skape verdi i selskaper som utvikler løsninger for en renere, bedre verden. Aggrator tilbyr egne StartUp, SpinOff og ScaleUp programmer for raskest mulig lansering/skalering av nye produkter/tjenester.

Aggrator er en del av SIVA’s nasjonale inkubatorprogram, og forskings/innovasjonsmiljøet på Campus Ås sammen med NMBU, NIBIO, NOFIMA og Veterinærinstituttet. Våre

fokusområder er: Skog- og landbruksteknologi, oppdrett, næringsmidler og miljøteknologi

Totalverdi på selskapene i Aggrators vekstmiljø økte med 58% i 2021. De siste tre årene har disse selskapene hentet inn over 400 MNOK i private investeringer.

Om IOTNITE

IOTNITE AS er den ledende rådgivning og innkjøpsplattformen for IoT og digitalisering. På rekordtid har iotnite.com fått over 400 registrerte leverandører i EU og USA.

iotnite.com sin smarte robot forteller deg hvordan du kan komme i gang med IoT og digitalisering for din virksomhet, derfra knytter deg direkte mot ledende leverandører i det lokale og globale markedet basert på behov. Har du behov for en leverandør eller en ny partner? Da kan du på noen sekunder lage en

Aggrator inviterer til seminar: “Hvordan vinne forhandlinger”

Seminaren blir ledet av Aggrator sin Partner og CEO Bjarne
Tvete, og Magnus Frydenlund fra Ard Innovation som gjennomgår sine beste tips for å
lykkes i forhandlinger. Du får praktiske tips som kan brukes i alle typer
forhandlinger, bl.a. basert på 10+ års bruk av Harvard’s Principal Negotiation
teknikker:

-forhandlingsstrategi

-hva MÅ gjøres på forhånd

-hvordan forhandle med store selskaper

-hvordan takle vanskelige forhandlere

-hvordan unngå at (eller komme videre hvis) forhandlingene
låser seg

Sted: Zoom seminar

Tidspunkt: mandag 16.05.2022
kl. 15:30-16:30

Du kan melde deg på seminaren ved å sende en epost til katrina.cavlek@aggrator.com med headingen
“Påmelding: Hvordan vinne forhandlinger“.

Norwegian Trash omtalt på shifter.no : «Snart kommer snusbokskrakken»

Norwegian Trash, en av gründerbedrifter i Aggrator, har tatt sirkulærøkonomien ett hakk videre. Med design som verktøy, bekjemper de plast på avveie og demonstrerer at plastsøppel kan bli en ressurs.

Et eksempel på deres engasjement er løpet de har startet for å lage krakker av snusbokser. Journalistene i den populære nettavisen om innovasjon og forretninger har fanget opp saken. 

Her kan dere lese om Norwegian Trash, snusbokskrakken og andre prosjekter selskapet jobber med:

https://shifter.no/nyheter/snart-kommer-snusbokskrakken/240751

Ta kontakt dersom du vil vite mer om Norwegian Trash eller muligheter for å investere i selskapet!

VERSABATT på TV2 BROOM

Verabatt er ett av selskapene i Aggrator som har fått mest oppmerksomhet. 

Versabatt produserer og kommersialiserer et portabel og fleksibel batteripakke som med fordel erstatte en vanlig aggregat. Versabatt er brannsikker, stille og uten utslipp. Batteripakken har mange anvendelser, blant annet som «reservekanne» for elbiler.

Akkurat denne applikasjonen har stort potensial for bilister. Da var det bare naturlig at TV2 Broom skulle skrive en artikkel om Versabatt og gründerne. Gratulerer fra oss i Aggrator!

Ta kontakt dersom du vil vite mer om Versabatt eller muligheter for å investere i selskapet!

Les mer her: https://www.tv2.no/broom/14602832

“Lean startup” for dummies

Entreprenørskap er håndverk, ikke vitenskap. Ingen kan garantere deg suksess, men noen tilnærminger er bedre enn andre, og ofte er det hensiktsmessig å prøve verktøykassen som har fått merkelappen «Lean Startup» (LS).

Lean Startup bevegelsen er ikke ny. For 10-15 år siden fikk den for alvor gjennomslag i USA, og særlig blant programvareutviklere som sluttet å skissere store leveranser i detalj og begynte å lansere små biter av koden for å finne ut hva brukerne trengte. En annen viktig inspirasjonskilde er produksjonsindustri og kvalitetssirkler, altså teknikker får å kontinuerlig mål sine resultater og justerer seg frem til en bedre prosess. De samme teknikkene kan entreprenører bruke for å finne ut hva markedet ønsker og om det er mulig å få betalt.

Enkelt sagt fungerer tilnærmingen slik: begynn med å lage en skisse av hva du vil gjøre og hvordan du tror brukere og kunder vil reagere. Deretter skal du kjøre det enkleste tenkelige eksperimentet du kan tenke deg for å prøve å ta livet av ditt eget eksperiment. Du skal stille deg selv spørsmål om hva du må tro på for å lykkes og hvilke av antagelsene som er mest usikre og har størst konsekvens, og så sette antagelsene dine på en realistisk prøve.

Den beste måten å gjøre testen på er å lansere et «minimum viable product» (MVP). Begrepet er misforstått, for man skal ikke bygge produkter og i hvert fall ikke robuste (viable) produkter – men man skal gjøre noe minimalistisk. Kanskje kan du lage en produktbrosjyre for noe som skal komme i fremtiden og se hva slags respons du får på den. Husk å gjøre deg opp en forventning før du gjør eksperimentet, ellers er det alt for fristende å se hva som skjer og bestemme seg for at eksperimentet var vellykket.

Nesten alltid blir man skuffet av de første eksperimentene – det er derfor det ser så viktig å legge så lite innsats som mulig i et MVP. Hensikten er å lære og justere – når den syklusen har gått en del ganger, er sjansene mye større for at din løsning er akkurat det som verden trenger.

Vil du vite mer, gå til www.aggrator.com og last ned en ressurspakke med gode videoer og lenker til gode forklaringer som ligger åpent tilgjengelig for publikum.

AVISOMO går inn i en ny oppskaleringsfase

AVISOMO er medlem i Aggrator og en av de ledende startups i Norge på området “Vertical Farming”. Med utgangspunkt i selskapets store vekstpotensial har Avisomo vært med på spesialløpet “Aggrator ScaleUp”. Målet med dette løpet er å akselerere vekst og verdiskapning ved å gå gjennom klart definerte faser knyttet til konkrete leveranser. Disse blir avtalt på forhånd mellom Aggrator og selskapet. 

Avisomo har nå suksessfullt fullført de to første fasene i prosessen og går nå inn i neste fase med rask oppskalering og vekst som mål. En utmerket dialog og gjensidig oppfølging har gjort at leveransene har blitt fullført flere uker før planlagt. 

“Vi gikk inn i Aggrator ScaleUp med store forventninger om raskere vekst, hjelp til fokus på de viktigste tingene og sparring rundt kritiske spørsmål. Jeg er glad for at samarbeidet har levert på alle disse tre faktorene og mye mer. Vi gleder oss til neste fase i vår utvikling sammen med Aggrator.”

Fra venstre: 
Tor-Elling Stensby, Sales Chief Officer, Martin Molenaar, CEO og gründer, Salvador Baille, partner i Aggrator, Olav Heskestad, mentor i Aggrator, Jakob Van der Hagen, mentor i Aggrator.