Aggrator Invest 1 er Aggrators’ fond (under etablering). Kontaktperson: 

Katharina R. Asting
Partner Funding

Aggrator Invest 1 vil ta utgangspunkt i Aggrator StartUp/ScaleUp selskaper (42% verdiøkning i 2022) og fokusere på:

  • Norske selskap som utvikler løsninger for en renere, bedre verden 
  • Førstegangsinvestering i: pre-seed, seed eller pre-series 
  • Unik offering/internasjonalt potensial
  • Management med teknologi- og markedskompetanse