Site icon Aggrator

Verdiskapningsseminar med Ard!

Ard Innovation og Aggrator jobber sammen for å bidra til at forskningsresultater og ideer fra NMBU, Nibio, Nofima og Veterinærhøgskolen kan komme samfunnet til gode. I forrige uke holdt vi sammen en der ARD og Aggrator delte erfaringer, og planla hvordan samarbeide enda bedre fremover.

Exit mobile version