Site icon Aggrator

Aggrator blir agrifoodtech-inkubator for de nye fylkene i Viken

Aggrator har nylig blitt tildelt 2,4 millioner kroner fra Viken Fylkeskommune for en storsatsning på å utvikle agrifoodtech bedrifter. Fredag fikk vi besøk fra fylkets næringsavdeling for å blant annet diskutere hvordan midlene bør anvendes for å gi raske resultater. Det ble bestemt at Akershus lokaliserte Aggrator tar posisjonen som «landbruksinkubator» også for Østfold og Buskerud fra nyttår. Østfold og Buskerud er blant Norges største jordbruksfylker, og her ligger det store urealiserte muligheter for næringsutvikling knyttet til landbruk- og matteknologi. “Med vår nære tilknyting til det unike kompetansemiljøene på Campus Ås, er det helt naturlig at Aggrator bistår gründere og selskaper i alle tre fylkene etter oppløsningen av Viken i 2024” sier Bjarne Tvete, daglig leder i Aggrator.

Exit mobile version