Site icon Aggrator

Aggrator besøker biogasslaboratoriet på Ås

Produksjon av biogass er som et kinderegg, her løses utfordringer med både avfall og energi. Biogasslaboratoriet på Ås drives av Nibio og NMBU og er et av de mest avanserte i Scandinavia. Her utføres tester for å optimalisere biogass produksjon basert på ulike typer biologisk avfall. Laben jobber også med kompostering og studier på bruk av mikroalger. Her utfører tester for private selskaper og NMBU benytter biogassreaktorer, fotobireaktorer og labens analyseverktøy til forskning. Aggrator er glad for å være del av dette økosystemet og vi takker Michal Sposob for presentasjon og omvisning og Erik Joner for muligheten.

Exit mobile version