Site icon Aggrator

Aggrator mottar 2,4 mill.kr til agrifoodtech satsning

Midlene er gitt som tilskudd av Viken Fylkeskommune, og skal benyttes i Aggrators arbeid for å styrke norske agritech selskaper. Aggrator CEO Bjarne Tvete uttaler at “vi skal bistå vekstbedrifter med eksportambisjoner i samarbeid med inkubatorene Klosser Innovasjon på Innlandet og T:Lab i Trøndelag gjennom fellesprosjektet AgriFoodTech Norway. Sammen kan de tre inkubatorene tilby selskapene høy kompetanse på aktuelle områder som kapitalisering, skalering og internasjonalisering. Aggrator vil fokusere spesielt på å mobilisere til flere FoU-prosjekter mellom bedrifter og miljøet på Campus Ås og i Viken, samt bistå i bedriftenes internasjonale satsning. Vi i Aggrator setter stor pris på Viken Fylkeskommune sin anerkjennelse av innovasjonsarbeidet på Campus Ås og for troen de viser i forhold til potensialet AgriFoodTech Norway samarbeidet ønsker å realisere“.

Exit mobile version