Site icon Aggrator

Aggrator besøker fiskelaben!

NMBU har fantastiske ressurser med avansert forskning og mange lab’er. Tone Blixøen og Katharina R.Asting fra Aggrator besøker her senter for fiskeførsøk. Denne laben gjør tester og forsker på laks og ørret. I tankene testes ulike fortyper, temperaturer og lysforhold. Laben kan utføre tester for bedrifter (også Aggrators startups) i tillegg til at den benyttes av forskere og studenter ved NMBU. Takk til Ricardo Benicio for omvisning og raus deling av kunnskap.

Exit mobile version