Aggrator

Hyggelig besøk fra Høyre

Mandag 19.06 hadde Aggrator hyggelig besøk av representanter fra Viken/Akershus og Ås Høyre.

Høyre representantene og Aggrator diskuterte utfordringene med økt behov for matproduksjon estimert av FN til 60% i 2050, mulighetene dette innebar for utvikling av nye arbeidsplasser i Norge og at det var viktig å komme raskt igang.

Aggrator gjennomgikk hvordan de arbeider som del av innovasjonsmiljøet på Campus Ås, og hvordan Aggrator og de norske agrifoodtech innovasjonmiljøene gjennom AgriFoodTech Norway samarbeidet ønsker å støtte utviklingen av en agrifoodtech eksportindustri i Norge som både bidrar til å løse de globale utfordringene og skape arbeidsplasser.

Akershus Høyre anerkjente innovasjonsmiljøet på Campus Ås og Aggrator som viktig for å realisere potensialet i forskningsmiljøet i Ås, og hadde inkludert styrking av dette miljøet i sitt Fylkestingsprogram.

Aggrator CEO Bjarne Tvete var imponert over hvor godt orientert representantene var innenfor Aggrator sine satsningsområder.

Aggrator opplever at det er stor interesse for innovasjon fra forskningsmiljøene på NMBU og Campus Ås blandt politikere og det er sentralt for Aggrator å ha et godt samarbeid mellom politikere og forskningsmiljøer.

Tusen takk for besøket, på bildet fra venstre: Sverre Strand Teigen, Zara Berg, Kari Sofie Bjørnsen og Thor Hals.

Exit mobile version