Site icon Aggrator

Besøk fra Viken Fylkesråd for Næring – innslag i Ås Avis

Aggrator Inkubator Ås viste seg fram for Viken fylkeskommune og søker om millionstøtte til

nye prosjekter. Målet er å skape bedrifter og arbeidsplasser. De fikk nylig aksept i et 10-årig inkubatorprogram med støtte fra Viken fylkeskommune via Siva. Aggrator fokuserer på å skape forretning fra forskningsmiljøet i Ås og mottar årlig støtte på 2,2 millioner kroner. De søker nå 2,2 millioner for å etablere et nasjonalt samarbeid kalt AgriFoodTech Norway sammen med inkubatorene Klosser og T:Lab. Målet er å styrke landbruks- og matteknologisektoren i Norge.

Les mer i artikkelen fra Ås Avis:

Exit mobile version