Site icon Aggrator

Aggrator seminar – Praktiske tips for en vellykket kapitalinnhenting

Tama: Praktiske tips for en vellykket kapitalinnhenting

Hva skal til for å lykkes med å hente inn nødvendig kapital for å utvikle konseptet og vokse. Dette seminaret gir deg praktiske tips.

Hva ser investorene etter? Hvilke type investorer skal jeg snakke med? Hvordan forberede jeg meg til dialog med investoren. Hvem er den ideelle investoren for meg? Hvordan planlegge kapitalinnhenting i flere steg. Hva må du som startup være forberedt på?

Katharina R. Asting har jobbet som investor i Norfund i 9 år, hun har vært styremedlem og i investeringskomiteen til Nysnø, og bidrar nå som styreleder i Agder Seed.

Sted: innovasjons lokalene i Ås sentrum. Adresse: Rådhusplassen 27, 1430 Ås

Tirsdag 02.05, klokken 15:30

Dersom du ønsker å delta send mail med tekst “Aggrator seminar 02.05” til katrina.cavlek@aggrator.com

Vel møtt!

Exit mobile version