Site icon Aggrator

Moleda har hentet inn 4,6 millioner fra Innovasjon Norge for å videreutvikle Plantsauna-løsningen

Moleda er selskapet som står bak verdens mest miljøvennlige badstue – Plantsauna. Sopp og utøy plager alle bærprodusenter, og en av de beste måtene å forebygge problemet på er å sette ut nye planter som ikke er infisert. Moleda har bygget en badstue/dampkammer for unge planter og et program som gjør at plantene tåler mer varme enn utøyet.

Plantsauna er allerede etablert og selges til noen av verdens største produsenter av jordbærplanter, og selskapet hentet i fjor inn en betydelig pengesum fra private investorer. Med et solid fundament i bunn, er det kanskje heller ikke rart at Moleda fikk tilslag hos Innovasjon Norges ordning med tilskudd til mijøeteknologi. Det betyr at Moleda kan fylle opp utviklingsbudsjettet med ytterligere 4,6 millioner kroner (støttegraden er 45%). Et godt planteverntiltak blir snart enda bedre.

Exit mobile version