Site icon Aggrator

Aggrator – åpnet nye lokaler!

Aggrator flyttet nylig til Ås sentrum i nye lokaler som vi deler med Ard Innovasjon, NMBU og Ås kommune. Her skal vi sammen utvikle et senter for innovasjon og næringsutvikling med utgangspunkt i de mulighetene som finnes på Campus Ås.

Innovasjonssenteret skal etterhvert også huse inkubatorselskaper og studententreprenørskapsaktiviteter. Aggrators daglige leder Bjarne Tvete sier at “de nye kontorene og samlokalisering med de aktørene vi samarbeider tettest med, vil ha stor positiv betydning for vår verdiskaping”. Sentral beliggenhet i forhold til toget og samtidig kort vei til campus, vil gjøre det enklere å komme på besøk.

Exit mobile version