Site icon Aggrator

Frokostmøte 16. nov. – Det er gull i grønne skoger: Digitalisering i skogbruket

Hvordan jobbes det med digitalisering i skognæringen? Det kan du høre mer om på frokostmøtet 16. november. Her vil SmartForest, et senter for forsknigsdrevet innovasjon, fortelle om sin forskning, innovasjoner og erfaringer.

En av løsningene som er utviklet er ForestSens, en plattform for innsamling, foredling og tilgjengeliggjøring av data.  SmartForest teknologi brukes også til å utvikle nye metoder for tømmermåling. Som en av de viktige brukerne av dataene vil Forsikringsselskapet Skogbrand fortelle oss om hvordan de i praksis kan nyttiggjøre seg av resultater prosjektet.   

Dette frokostmøtet ledes av Jorun Pedersen fra Ard Innovasjon. Ard eies av NMBU og NIBIO og bistår deres ansatte i å videreutvikle forskningen sin til bærekraftige prosjekter som samfunnet kan dra nytte av.    

Program:

08:15-08:30: Mingling og enkel servering   

08:30-08:35: Introduksjon av Jorun, Ard Innovation 

08:35-08:50: SFI SmartForest – digitalisering i skogbruket; Rasmus Astrup, NIBIO 

08:50-09:05: ForestSens – skybasert dataplatform for sensordata i skogbruk; Johannes Rahlf, NIBIO 

09:05-09:20: Nye metoder for tømmermåling, Yohann Jacob Sandvik, NMBU 

09:20-09:35: Skogbrand – Nyttegjøring av data til skadeevaluering; Kjetil Løge, Skogbrand 

09:35-10.00: Spørsmål og diskusjon av Jorun, Ard Innovation  

Påmelding kan gjøres her. Arragementet vil også strømmes.

Exit mobile version