Site icon Aggrator

Ekstra energi, arbeid, perspektiver og optimisme – helt gratis

Aggrator samarbeider med Handelshøyskolen BI om et program der innvekslingsstudenter fra andre europeiske land bistår oppstartsbedrifter med å løse et problem. Denne høsten er det prosjekter hos Ciol, Scansorb, Abchar, Soilmate og Einer. Studentene får samtidig faglig støtte fra BI gjennom programmet, som er ett av flere kurs de skal gjennom.

Studentene kan ikke trylle, men de har med seg nye erfaringer og ressurser. Noen ganger er resultatet et forfriskende perspektiv og nye ideer. Andre ganger er resultatene vanskeligere å bruke.

Årets studentkull består av masterstudenter i sitt siste år. Noen har studert finans, andre markedsføring, strategi eller internasjonal business. De er fulle av energi og blir veldig motivert av å jobbe med ekte, skalerbare case slik vi har i Aggrator.

Lykke til for høstens prosjekter. Det kommer nye sjanser etter dette.

Exit mobile version