Site icon Aggrator

Bli med på kurs! – rapportering om bærekraft i bedrifter

Rapportering om bærekraft i bedrifter er blitt regulatorisk uunngåelig, både i Norge og i EU-området. Finansielle aktører kommer også til å ha et regulatorisk bestemt ansvar og vil derfor være nøye med bærekraft-rapporteringen til selskapene de har eller kan ha er kommersielt forhold til.  

Som en del av våre tiltak for en renere bedre verden får alle i Aggrators nettverk de samme prisene som medlemmene i Styreforeningen får, selv om dere ikke er medlem. (5.050 kr i stede for 5.950 kr). 

Dette er et tema som er viktig å jobbe opp mot, ikke bare tenkte bærekraft men også rapportere om videreutvikling i bærekraft.

Er du en del av Aggrator nettverk er dt bare å melde seg på! Send mail til hoelsengen@styreforeningen.no og inkluder “Prisavtale Aggrator” i mailen.

Exit mobile version