Site icon Aggrator

Nytt selskap inn til Aggrator ScaleUp – Agrosys AS

Selskapet Agrosys er en günderbedrift i Aggrator som skal revolusjonere måten maten blir fulgt opp på under hele produksjonssyklusen “from farm to fork”. Nå øker selskapet engasjementet i Aggrator og blir med på vårt ScaleUp løp for selskapene med de høyeste ambisjonene og størst potensialet.

“Vi ønsker Agrosys hjertelig velkommen til denne nye fasen. Sammen skal vi utvikle hele potensialet i selskapet!” mener Salvador Baille, partner i Aggrator.

Exit mobile version