Site icon Aggrator

Aggrator mobiliserer sitt nettverk og satser på en ny vekstfase for Avisomo

Avisomo er en av de viktigste scale-ups i Norge innen vertical farming. Selskapet har utviklet en banebrytende løsning, som ingen konkurrenter vi kjenner kan måle seg med, hverken på fleksibilitet eller kostnadseffektivitet. 

https://avisomo.no

Som medlem av Aggrator ScaleUp får Avisomo tilgang til mange eksklusive ressurser og verktøy for videreutvikling av selskapet og valg av strategisk retning. Et av disse verktøyene er en Veivalg Workshop. En slik workshop er strukturert på en måte som gjør at selskap i vårt ScaleUp løp blir etter workshopen i stand til å raskt gi svar til kritiske spørsmål som under vanlige omstendigheter kan ta en gründerbedrift uker og kanskje måneder å løse alene.

Forrige torsdag 12. mai organiserte Aggrator en Veivalg Workshop for Avisomo der deltakerne var interne ressurser, men også eksterne ledere med suveren kunnskap i områdene som skulle avklares. Workshopen ble ledet av Jens Andreas Huseby, forretningsutvikler i Bekk consulting og mentor i Aggrator. Resultatet ble en serie med verdifulle anbefalinger, døråpnere og kontakter som satt sammen vil avklare hvilke tiltak og områder Avisomo bør fokusere på fremover.

“Avisomo er en av de mest lovende gründerbedriftene vi har blant Aggrator-medlemmene. Deres teknologiske løsning er både effektiv og elegant og bidrar definitivt til vår felles visjon om en renere bedre verden. Med de tilbakemeldingene som selskapet har fått fra panelet ser veien fremover enda lysere og tryggere ut for denne fantastiske scale-up.” sier Salvador Baille, partner i Aggrator.

“Denne dagen ga meg veldig god innsikt i forskjellige veivalg andre har måttet ta i tidligere prosjekter de har hatt, som vi har kunnet relatere til veivalgene som vi står ovenfor. I tillegg til det har vi også fått solide innspill på hvordan vi kan akselerere og jobbe mot en retning som vil gi resultater. En utrolig ålreit gjeng, der praten satt løst og ønsket om å bidra var stort! Tusen takk for at vi fikk muligheten til å være med på dette – nå bærer veien videre med enda flere verktøy i verktøykassa!” sier Martin Molenaar, CEO.

“Workshopen var til utrolig god hjelp for vårt videre arbeid!. Avisomo har fått nye- og verdifulle perspektiver, samt større klarhet ift hva- og hvordan vi prioriterer. Stor honnør til Aggrator for god tilrettelegging og oppfølging underveis. Og til alle deltakerne – tusen takk!” uttalelse fra Tor-Erling Stensby, Chief Sales Offices

Vi vil veldig gjerne takke alle de eksterne deltakerne som stilte opp og bidro til en vellykket workshop:

Christian Ursin-Holm i Unicus 

Marit Valseth i Innovasjon Norge 

Christopher Rodriguez i Evolys

Turi Pettersen i Oda 

Tone Blixøen i Aggrator

Knut Johansen i e-Smart 

Bjørn Petter Skjeltorp i Felleskjøpet Agri

Jens Andreas Huseby i Bekk Consulting

Spesielt vil vi nevne Jens Andreas Huseby, som ledet workshopen, og Seniorrådgiver i Innovasjon Norge Marit Valseth, som åpnet Innovasjon Norge sine fasiliteter for workshopen.

Exit mobile version