Site icon Aggrator

Aggrator Alumini Halodi prøves ut i innovasjonsmiljøet på Sunnaas sykehus

Halodi Robotics robot “Eve” testes ut på Sunnaas sykehus, og kan bli helsevesenets nye hjelper. Roboten blir testet, og kan bli seende rulle nedover gangen på sykehuset med utstyr i begge hender.

Les mer på VG: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/v5B7rj/roboten-eve-kan-bli-helsevesenets-nye-hjelper

Exit mobile version