Site icon Aggrator

IOTnite ny Aggrator Preferred Service Partner

Aggrator, med sitt Campus Ås vekstmiljø for selskaper som utvikler løsninger for en renere bedre verden har idag inngått en preferred service partner avtale med iotnite, den globale innkjøpsplattformen for IoT produkter og tjenester.

Avtalen vil gjøre det enklere for virksomheter i hele verden å finne, treffe og inngå partnerskap med selskaper i Aggrators vekstmiljø. Avtalen øker mulighen for at selskaper i Aggrator sitt vekstmiljø finner internasjonale partnere som kan bidra til internasjonaliering og en radikal skalering deres kommersielle virksomhet.

Selskaper i Aggrators vekstmiljø kan også bruke iotnite plattformen til å finne internasjonale samarbeidspartnere og rådgivere som kan være avgjørende for deres utvikling. Aggrator vil selv tilby rådgivningstjenester innen gründervirksomhet, vekst og skalering på iotnite plattformen.

«Bruk av IoT/sensorteknologi vil være avgjørende for lansering av nye, mer miljøvennlige produkter innenfor våre fokusområder: Agritech/skog, mijøteknologi, oppdrett og matvareteknologi. Avtalen med iotnite vil gi selskapene i Aggrator sitt vekstmiljø muligheten til komme raskere på et internasjonalt marked med bedre løsninger»

Bjarne Tvete

CEO

Aggrator Inkubator Ås AS

«iotnite.com er opptatt å ha de ledende virksomhetene innenfor samtlige bransjer for IoT og digitalisering.

Med Aggrator som partner ivaretar vi høy kvalitet, basert på behov der etterspørsel for leverandører globalt er meget stor. 

Vi er glade for å lande denne avtalen med Aggrator, slik at vi sammen kan gjøre digitaliseringen ved bruk av ny teknologi mer tilgjengelig for virksomheter lokalt og globalt”

Pontus Aurdal

CEO

IOTNITE

Om Aggrator

Aggrator Inkubator Ås AS (Aggrator) har som misjon å skape verdi i selskaper som utvikler løsninger for en renere, bedre verden. Aggrator tilbyr egne StartUp, SpinOff og ScaleUp programmer for raskest mulig lansering/skalering av nye produkter/tjenester.

Aggrator er en del av SIVA’s nasjonale inkubatorprogram, og forskings/innovasjonsmiljøet på Campus Ås sammen med NMBU, NIBIO, NOFIMA og Veterinærinstituttet. Våre

fokusområder er: Skog- og landbruksteknologi, oppdrett, næringsmidler og miljøteknologi

Totalverdi på selskapene i Aggrators vekstmiljø økte med 58% i 2021. De siste tre årene har disse selskapene hentet inn over 400 MNOK i private investeringer.

Om IOTNITE

IOTNITE AS er den ledende rådgivning og innkjøpsplattformen for IoT og digitalisering. På rekordtid har iotnite.com fått over 400 registrerte leverandører i EU og USA.

iotnite.com sin smarte robot forteller deg hvordan du kan komme i gang med IoT og digitalisering for din virksomhet, derfra knytter deg direkte mot ledende leverandører i det lokale og globale markedet basert på behov. Har du behov for en leverandør eller en ny partner? Da kan du på noen sekunder lage en

Exit mobile version