Aggrator

AVISOMO går inn i en ny oppskaleringsfase

AVISOMO er medlem i Aggrator og en av de ledende startups i Norge på området “Vertical Farming”. Med utgangspunkt i selskapets store vekstpotensial har Avisomo vært med på spesialløpet “Aggrator ScaleUp”. Målet med dette løpet er å akselerere vekst og verdiskapning ved å gå gjennom klart definerte faser knyttet til konkrete leveranser. Disse blir avtalt på forhånd mellom Aggrator og selskapet. 

Avisomo har nå suksessfullt fullført de to første fasene i prosessen og går nå inn i neste fase med rask oppskalering og vekst som mål. En utmerket dialog og gjensidig oppfølging har gjort at leveransene har blitt fullført flere uker før planlagt. 

“Vi gikk inn i Aggrator ScaleUp med store forventninger om raskere vekst, hjelp til fokus på de viktigste tingene og sparring rundt kritiske spørsmål. Jeg er glad for at samarbeidet har levert på alle disse tre faktorene og mye mer. Vi gleder oss til neste fase i vår utvikling sammen med Aggrator.”

Fra venstre: 
Tor-Elling Stensby, Sales Chief Officer, Martin Molenaar, CEO og gründer, Salvador Baille, partner i Aggrator, Olav Heskestad, mentor i Aggrator, Jakob Van der Hagen, mentor i Aggrator.
Exit mobile version