Innovasjonsdagen som satte spor etter seg

Den første snøen falt på Ås, på Innovasjonsdagen 2021. Den lyse snøen lyste opp gatene, og stearinlysene på bordene lyste opp de blide fjesene til deltakere som noterte viktige poenger fra scenen.

Dedikerte sesjoner for NMBU, Ard, Eik Lab og Aggrator ble fylt med inspirerende presentasjoner mens lukten av kaffe og boller fra minglepausene hang i luften i det store, takhøye rommet.

Konfransier fra Aggrator Tone Blixøen og NMBUs rektor Curt Rice ønsket velkommen til Innovasjonsdagen 2021
Aggrators Stein Bjørnstad med ledere fra Aggrators inkubatorselskaper;
(f.v.) André Skoog Bondevik (Agdir), Anders Brevik (Kilter) og Renee Isabel Bakkemo (Mycela)
Kjetil B. Mathisen, leder for Aggrators nystartede Norsk Senter for Dronetjenester

I Aggrators sesjon fikk vi høre om arbeidet med å etablere fond for investering i inkubatorselskap, etableringen av Norsk Senter for Dronetjenester og innlegg fra inkubatorselskapene Mycela, Agdir og Kilter. Inkubatorselskapene delte deres erfaringer som som gründere, samarbeid med innovasjonsmiljøet på Campus Ås og inkubatorselskap hos Aggrator. Inkubatorselskapenes historier fra gründerlivet og en hverdag der man er sin egen sjef ble en inspirerende avslutning på dagen.

Vi ser frem til å samle alle til ny innovasjonsdag i 2022!