Agdir har fått godkjent prosjekt i Innovasjon Norge

Aggrators inkubatorselskap Agdir har fått godkjent prosjekt hos Innovasjon Norge. Prosjektet har en totalramme på 3 MNOK, dette er 1,35 MNOK i tilskudd.

Midlene er knyttet til et prosjekt med navn “Innsatsfaktorer og overskuddsproduksjon”. Der formålet er å ta tak i en kompleks problemstilling rundt produksjon av mat i dag.

Derfor ønsker Agdir å legge nye parametere til grunn, for en endringspraksis basert på innsikt i vekstforhopld og innsatsfaktorer. Dette muliggjør en mer forutsigbar hverdag for bonden, med større kunnskap om jordforhold og produksjonsforbedringer. Både kvalitetsmessig og produksjonsmessig for å redusere overproduksjon og matsvinn.

Agdir ønsker å være bondens “kunnskap i lomma”. Agdir kan til enhver tid bistå bonden til å endre sin dyrkningspraksis.