Aggrator ønsker Garuda velkommen som Preferred Service Partner

Garuda som har 20 års erfaring og kompetanse innen rekruttering samt lederutvikling, blir Aggrators partner for Executive Search.

Garuda vil tilby inkubatorselskapene kartlegging av stillingsprofiler og rekrutteringsprosess for å sikre at rett kompetanse ender opp i rett stilling; et kritisk steg i oppstartsselskaper som har begrensende midler og hvor man må ha rett person på rett plass.

Les mer om våre Preferred Service Partners på aggrator.com/partners/