Aggrator inkubatorselskap N2 Applied henter 83 millioner

N2 Applied har i en ny emisjonsrunde hentet 83 MNOK fra eksisterende investorer. Investeringsrunden skal bidra til internasjonal kommersialisering av N2s løsning for behandling av husdyrgjødsel.

N2 Applied-prosessen resulterer i nitrogenberiket gjødsel som sluttprodukt, binder metan og ammoniakk og reduserer avrenning som videre bidrar til bærekraftig drift av landbruk.

Les hele saken på n2applied.com