Aggrator får inn mentorer med spisskompetanse innen industrialisering, M&A og corporate finance

Aggrator fortsetter utvidelsen av mentorprogrammet og inkluderer to nye mentorer som skal bidra til verdiskaping i våre inkubatorselskaper.

Morten Rynning er CEO i CityQ og vil bidra med kompetanse innen industrialisering, kommersialisering og oppskalering av hardware.

Jakob van der Hagen er Head of Business Transformation i TietoEVRY, og vil bidra med kompetanse innen M&A, corporate finance og partnerskap.

Les mer om våre mentorer på aggrator.com/about-us

For informasjon om våre tjenester og hva våre mentorer kan bidra med kontakt Salvador Baille, Aggrator Partner og Head og Mentoring & Investments.