Tre Aggrator inkubatorselskap valgt til å presentere Life Science konferanse i november

Tre Aggrator inkubatorselskap valgt til å presentere Life Science konferanse i november

Årets Life science konferanse i regi av The Life Science Cluster og Tekna planlegges 25. november til Forskningsparken i Oslo. Tre inkubatorselskaper fra Aggrator vil presentere hvordan deres agritech løsninger vil bidra til et mer effektivt landbruk og en renere, bedre verden.

N2Applied har utviklet en maskin som muliggjør lokal gjødselproduksjon gjennom nitrogenberiking av husdyrgjødsel. Løsningen gir økt gjødningseffekt, fjerner lukt og skadelig avrenning og reduserer klimagassutslipp med inntil 30%.
Les mer på n2applied.com

Avisomo står for innovasjon innen vertkalt landbruk, med spesialisering på fleksible, vertikale landbruksløsninger med særlig potensial for bruk i oppal av planter som skal plantes ut og helårs dyrking.
Les mer på avisomo.farm

ABchar utvikler en ny type pyrolysereaktor som kan omsette biomateriale til både energi, varme og biokull. Biokullet fanger karbon, og kan deretter benyttes til jordforbedring i både landbruk og vertikalanlegg.
Les mer på abchar.no