Aggrator rangert i toppnivå på drift

Som følge av en betydelig snuoperasjon gjennom 2020 har Aggrator oppnådd en sterkt forbedret driftscore fra analyseportalen Purehelp. Fra middels svak score på 32 i 2019 rangeres Aggrator nå til 86 av 100, og er nå blant de best rangerte SIVA-inkubatorene i landet på både bank- og driftscore.

Som følge av denne utviklingen står Aggrator nå i en enda bedre posisjon for å hjelpe bedrifter i oppstartsfase.

Aggrator CEO Bjarne Tvete vektlegger at effektiviseringen av intern drift og administrative prosesser nå muliggjør at en større andel av ressursene kan brukes til ytterligere verdiskaping for inkubatorens selskaper.