Aggrator innvilget midler fra Viken Fylkeskommune for utvikling av dronesenter

Aggrator mottar 700.000 kroner fra Viken Fylkeskommune, som ett av 32 prosjekter av totalt 97 søknader innvilget støtte til næringsutvikling og innovasjon i 2021.

Midlene skal brukes til videre utvikling av dronesenter på Ås, der aktører innen droneteknologi og næringer med behov for teknologisk utvikling kobles sammen og skaper verdi for en renere, bedre verden.

For mer informasjon om Aggrator dronesenter ta kontakt med Aggrators
Tone Blixøen på tone.blixoen@aggrator.com eller Stein Bjørnstad på stein.bjornstad@aggrator.com