Oslo Kommune med kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Oslo Kommune har opprettet en kompensasjonsordning på totalt 170 millioner kroner som skal fordeles til Oslo-registrerte bedrifter som faller utenfor generelle statlige kompensasjonsordninger.

Søknadsfrist er mandag 16. august, les mer om søknadskriterier, prosess og kontaktinformasjon på oslo.kommune.no