Heldigitale kurs ved NMBU

NMBU har fått tilskudd til å åpne en rekke gratis, heldigitale kurs høsten 2021.

Tilbudene skal primært gi et tilbud til nyutdannete, unge uten mye jobberfaring, arbeidsledige og permitterte, men er åpne for andre interesserte dersom det er plass.

Kursene tilbys digitalt og er helt gratis. Noen av disse kursene kan være aktuelle for Aggrators bedrifter med behov for enkel kompetanseheving, f.eks.:

Oversikt og kontaktinformasjon for alle kursene finnes her: https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/41975

Søknadsfrister for kursene er i august, se informasjon for spesifikke datoer.