Viken Fylkeskommune med totalt 60 millioner i ny koronastøtte

Viken Fylkeskommune åpner nå for søknad om nye støttemidler for koronarammede bedrifter.

Totalt 60 millioner lyses ut som støtte til opplæringstiltak og kompetanseheving for å unngå permittering og oppsigelser, opp til 700.000 kroner per bedrift.

Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et reelt behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker. Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen, og stå i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte. Les mer om retningslinjene for søknad her: viken.no

Søknadsportalen åpnet 15. juni, og søknader vil bli behandlet løpende fra 1. august.

Les også mer om ordningen her

For informasjon om hvordan inkubatorselskaper i Aggrator kan søke om midler, ta kontakt med deres KAM.