Intervju med påtroppende NMBU-rektor Curt Rice

Aggrator har intervjuet påtroppende NMBU-rektor Curt Rice, som kommer fra rektorstilling på OsloMet.

Vi fikk høre hans motivasjon og ambisjoner for stillingen på NMBU, og erfaringer fra OsloMet med utvikling av økosystem for innovasjonsarbeid.

Videre diskuterte vi rollen til dette økosystemet som en driver for tverrfaglig samarbeid mellom fakulteter og eksterne instanser.

Rice la vekt på viktigheten av kjennskap til infrastrukturen for innovasjon og nyskaping, og hvordan nettverk og kunnskapsformidling rundt dette er første steg i å få studenter involvert.

Full video på YouTube

Aggrator ser frem til å videreføre samarbeidet med NMBU og synliggjøre hvordan vi som del av et økosystem for innovasjon på Ås kan bidra til en renere, bedre verden.