Lars Lund-Roland og Bjarne Holm inn i Aggrators styre

Lars Lund-Roland og Bjarne Holm går inn i Aggrators styre.

Bjarne Holm er CEO for Norsk Landbruksrådgiving Ås, og med PhD i genetikk fra NMBU har han erfaring med bioteknologi og forretningsutvikling fra både Norsvin og Felleskjøpet.

Lars Lund-Roland er styreleder i The Life Science Cluster, og har omfattende erfaring med både operativ drift og styrevirksomhet innen farmasi og bioteknologi.

Vi er kjempefornøyd med å ha fått med Lars Lund-Roland, Bjarne Holm og deres kompetanse, erfaring og nettverk innen våre fokusområder med i styret. Vi gleder oss til å jobbe sammen med dem for å videreutvikle Aggrator sine tjenester til selskaper som utvikler løsninger for en renere, bedre verden.

Aggrator CEO Bjarne Tvete