Aggrators selskaper KILTER og PLANTSAUNA viser seg frem for det spanske markedet

Webinaret “Opportunities in Sustainable Business” organisert av Spansk-Norsk Handelskammer (SNHK) fant sted 3. juni. Under webinaret beskrev partner i Aggrator og styremedlem i SNHK Salvador Baille hovedpunktene i EUs Green Deal, fremhevet sektorene som blir mest påvirket av det, og forretningsmulighetene som det åpner for. Han presenterte også noen av hovedinitiativene for finansiering av innovasjon koblet til Green Deal programmet. 

Endelig ble selskapene KILTER og PLANTSAUNA presentert for deltakerne i webinaret. Begge selskaper betrakter Spania som et av de mest interessante markedene i Europa med tanke på internasjonal ekspansjon. 

Er du interessert i å bli medlem i Aggrator eller i å åpne muligheter i det spanske markedet? Ta kontakt med Salvador Baille.