Avisomo inn i Aggrator

Illustrasjonsfoto: Avisomo

Som nevnt på forrige inkubatorsamling kan Aggrator ønske velkommen til Avisomo som nytt inkubatorselskap.

Det Toten-baserte selskapet utvikler, prosjekterer og monterer fleksible vertikale landbruksløsninger med lav oppstartsterskel. Det modulære systemet kan tilpasses et bredt spekter av bruksområder, og kan brukes til både vertikal dyrking innendørs og forkultivering av setteplanter for åker.

Selskapet er i en spennende utviklingsfase, og med økt etterspørsel etter plassbesparende landbruksløsninger som blant annet kan redusere bruk av sprøytemidler ser vi frem til hvordan disse kan bidra til Aggrators mål om en renere, bedre verden.

Les mer på www.avisomo.farm/