Fra NetCom til bjørkesaft – Trygve Tamburstuen inn i Aggrator med BioVekst og BioEdel

Aggrator fortsetter veksten, og ønsker Trygve Tamburstuen med BioVekst og BioEdel velkommen til Aggrators familie av selskaper som arbeider for en renere, bedre verden.
BioVekst skal foredle og finne nye bruksområder for skogsbær, bjørkesaft, nytteplanter og andre naturlige råvarer. Selskapene blir nå med i Aggrator for å dra nytte av den høye kompetansen innen bio- og naturvitenskap som finnes i miljøet på Ås, samt å komme i kontakt med investormiljøer for bioøkonomi.

(Haldenkanalen) Regionen er den mest artsmangfoldige i Norge, vi vet at disse ressursene forblir uutnyttet, samtidig som vi i økende grad importerer denne typen produkter. Dette er et helt konkret eksempel på hvordan et grønt skifte kan implementeres.

Trygve Tamburstuen

Tamburstuen har omfattende erfaring med ledelse og entreprenørskap, blant annet som statssekretær i Industridepartementet og gründer av NetCom. Med en lang karriere innen telekom og energisektoren vender han nå blikket mot norske naturressurser for å bidra til verdiskaping basert på det grønne skiftet.

BioVekst samarbeider med Haldenkanalen Regionalpark med grunnlag i deres strategi om å mobilisere til grønt entreprenørskap og verdiskaping gjennom Haldenkanalens artsmangfold. Prosjektet ledes av Elin Kollerud, daglig leder i UFAS, og tar for seg muligheter for å tilrettelegge for utvikling av verdikjeder knyttet til dette mangfoldet.

Import av råvarer som allerede fremkommer naturlig i Norge er økende, og gjennom utvikling av løsninger for sanking, innsamling, raffinering og videreutvikling av disse nasjonale ressursene ser Tamburstuen for seg bruksområder innen ernæring, kosttilskudd, farmasi og husholdningsprodukter.

BioVekst ser i første omgang på bjørkesaft som en råvare for både ernæringsprodukter og grunnlag for biobaserte farmasøytiske produkter. Saften har høyt vitamin- og mineralinnhold, samt antivirale og antibakterielle egenskaper. Med potensiale for et stort årlig volum er prosessen for å opprette nettverk av aktører og finne bruksområder allerede i gang.

BioEdel fungerer som morselskap for virksomheten, og over tid ser Tamburstuen også for seg videre utvikling av flere datterselskaper som skal bidra til verdikjeden.

Trygve Tamburstuen

Daglig leder
BioVekst & BioEdel

Elin Kollerud

Daglig leder
UFAS

Mer informasjon kan finnes her:
www.biovekst.no/
www.haldenkanalenregionalpark.no/
www.ufas.no/

Kontaktperson i Aggrator: Salvador Baille