Aggrator mottar SIVA-midler for videre utvikling

Aggrator har mottatt 790.000,- i tilleggsbevilgning fra SIVA. Midlene vil brukes til å opprettholde det høye aktivitetsnivået i Aggrator, og bidra til å fortsette arbeidet med lovende selskaper.

Gjennom vårt tjenestetilbud og nettverk av partnere skaper vi verdi i selskaper som arbeider for en renere, bedre verden.

Les mer om våre selskaper her og hold dere oppdatert på Aggrator og våre inkubatorselskaper gjennom vårt nyhetsbrev