Viken satser på næringsutvikling med inkubatorer

Aggrator er del av Viken Fylkeskommunes store satsning på innovasjonsmiljøer. Med vekt på løsninger for en renere, bedre verden står Aggrator nå i en spennende posisjon samkjørt med Vikens ambisjoner om å gå i front for et grønt skifte i Norge.

Viken skal være en spydspiss for et bærekraftig grønt skifte i Norge og være en foregangsregion ved å legge til rette for sirkulærøkonomi, og digitalisering av næringslivet.

Fylkesråd for næring i Viken, Johan Edvard Grimstad

Viken fylkeskommune prioriterer nå utvikling av inkubatorer og næringshager, og ønsker å øke støtte med ytterlige 11,4 millioner de neste to årene i tillegg til SIVA-midler. Inkubatorer og næringshager er viktige kompetansesentrum som bidrar til effektiv utvikling av oppstartsbedrifter og næringsliv, og satsningen som Viken nå driver frem reflekterer behovet for innovasjonsutvikling Aggrator ser gjennom vårt arbeid.

Les mer om Vikens tiltak på deres hjemmesider eller på LinkedIn